Podle požadavků zákona č. 677/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 506/2004 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (tento normativní akt je případně také specifikován) je web www.obdeleven-diagnostika.cz povinen bezpečně a pouze spravovat pro uvedené účely osobní údaje, které nám poskytujete o sobě, rodinném příslušníkovi nebo jiné osobě.

Web www.obdeleven-diagnostika.cz (zástupce: Cartline Tech SRL; CUI: 40579417; NR.REG.COM: J35 / 804/2019) je provozovatel osobních údajů zapsaný v registru zpracování údajů s osobním charakterem pod č. 26937.

Zaznamenané informace jsou určeny pro výlučné použití provozovatelem.

Účelem shromažďování údajů je zasílání balíků, objednávek (komerčních účelů) na adresu příjemce podle přijatých objednávek online a elektronicky.

Vámi poskytnuté údaje nejsou předávány třetím stranám pouze za podmínek specifikujících účel tohoto přenosu a s vaším výslovným souhlasem, výslovně požadovaným.

Vaše odmítnutí poskytnout osobní údaje znemožňuje odeslání objednávky spuštěné v elektronickém, onlime prostředí.
Podle zákona č. 677/2001, využívat práva na přístup, zásahu do údajů.

Zároveň máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a požadovat vymazání údajů. Pro uplatnění těchto práv můžete zaslat písemnou žádost na contact@obdeleven-diagnostika.cz.

Pokud jsou některé informace o vás nesprávné, dejte nám prosím co nejdříve vědět.

PRO balíček:

Pokud aktivujete kód v aplikaci nainstalované v telefonu nebo tabletu, která má operační systém starší než Android 4.1, stane se neaktivní. Je odpovědností zákazníka kontaktovat podporu prostřednictvím části nápovědy aplikace OBDeleven a vyřešit problém.

Protože verze PRO je virtuální prvek, nelze jej vrátit, protože je přidružen ke každému uživateli.