Podmínky používání služeb OBDeleven Český

Obecné dispozice:

 1. Podmínky používání služeb OBDeleven Český („Podmínky“) platí při používání webu obdeleven-diagnostika.cz (dále jen „web“) a mobilní aplikace OBDeleven (dále jen „aplikace“). Web a aplikace jsou v tomto dokumentu souhrnně označovány jako „Služby“.
 2. Správcem služeb je UAB „Voltas IT“, kód právnické osoby 303255404, sídlo na adrese Inovacijų g. 3, Biruliškių k., Kauno r. Sav., Litevská republika, e-mail info@obdeleven.com (Voltas IT).
 3. Souhlasem s těmito podmínkami používání potvrzujete, že při používání služeb poskytujete společnosti OBDeleven Český přesné, úplné a úplné osobní údaje. OBDeleven Český nepřebírá žádnou odpovědnost a nemůže nést odpovědnost za jakékoli škody vyplývající z poskytnutí nesprávných osobních údajů nezbytných k zajištění poskytování Služeb. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zásadami ochrany osobních údajů OBDeleven Český.
 1. Pokud se ustanovení těchto Podmínek používání stane částečně nebo úplně neplatným, nebude to mít za následek neúčinnost ostatních zobrazených ustanovení Podmínek.
 1. Využívání služeb:
 2. 5. Služby OBDeleven Český mohou využívat registrovaní i neregistrovaní uživatelé, ale abyste mohli těžit ze všech funkcí a obsahu webu a aplikace, musíte si pro službu vytvořit svůj uživatelský účet a případně si koupit hardware. a software od OBDeleven Český. Používáním služeb (navzdory skutečnosti, že jste registrovaným uživatelem) souhlasíte s dodržováním těchto podmínek používání.
 3. 6. Můžete se zaregistrovat na Webových stránkách a v aplikaci a použít informace na nich obsažené, pokud toto právo není omezeno ustanoveními platných zákonů (mimo jiné včetně požadavků týkajících se věku a právní způsobilosti uživatele) . Souhlasem s těmito podmínkami používání potvrzujete, že máte právo činit nezávislé rozhodnutí o vašem používání služeb nebo používat služby se souhlasem vašeho právního zástupce. Pokud OBDeleven Český pochopí, že používáte Služby bez těchto práv nebo že porušíte podmínky těchto Podmínek používání, máme právo zrušit váš účet, včetně všech uživatelských údajů, nebo jinak omezit vaši schopnost využívat služby.
 4. 7. Registrací na webu a v aplikaci potvrzujete, že osobně použijete vytvořený účet a že nezveřejníte heslo a / nebo údaje nezbytné pro připojení k jakékoli jiné třetí straně. Veškeré akce provedené poté, co se připojíte ke Službám vaším jménem (jako uživatel Služeb), jsou považovány za osobně provedené vámi a za jejich důsledky nesete výhradní odpovědnost vy.8. OBDeleven Český se străduiește, dar nu garantează că Serviciile sunt furnizate fără întreruperi sau că informațiile conținute pe Site și / sau Aplicație sunt arhivate. La discreția OBDeleven Český, serviciile, precum și prețurile și funcțiile conținute de acestea pot fi modificate sau eliminate în orice moment fără o notificare prealabilă separată.
  9. Informace obsažené na tomto webu a / nebo aplikaci můžete použít pro své osobní potřeby, ale nesmíte je plagiátem ani jiným způsobem za účelem zisku nebo odměny.
 5. 10. OBDeleven Český umožňuje uživatelům služeb zveřejňovat reklamy na produkty nebo služby nabízené nebo vyhledávané (Reklamy) na webu a / nebo v aplikaci, číst nebo hledat reklamy, psát komentáře nebo posílat zprávy jiným uživatelům služeb o reklamách . Uživatelé Služby mohou také vytvářet a účastnit se veřejných diskusí (fór) s ostatními uživateli Služby na Stránkách a / nebo Aplikacích.
 6. 10. Zveřejňováním reklam, komentářů, témat fóra nebo jakéhokoli jiného obsahu, který jste vytvořili na webu nebo v aplikaci, přebíráte veškerou odpovědnost za takové akce a zajišťujete, aby povaha zveřejňovaného obsahu nebyla nezákonná nebo omezená. Legálně , nesprávná, zavádějící, pomlouvačné, výhružné, diskriminační, podvodné, pornografické, podněcování k národní, etnické, rasové nebo náboženské nenávisti nebo jiné porušování práv jednotlivců.12. OBDeleven Český nezodpovídá za žádný obsah vytvořený nebo zveřejněný uživateli Služby na webu a / nebo aplikaci (mimo jiné včetně oznámení, komentářů, osobních zpráv, diskusních témat (fór), souborů, odkazů, které OBDeleven Český má právo (ale není povinno) kontrolovat podle svého uvážení obsah obdržený od uživatele Služby a dále přenášený za účelem identifikace jakéhokoli nežádoucího obsahu nebo jakéhokoli obsahu, který porušuje tyto Podmínky používání. Používejte v souvislosti s používáním Služeb a odstranění takového obsahu podle vlastního uvážení bez zvláštního upozornění a zrušení přístupu tohoto uživatele ke Službám.
 7. 13. OBDeleven Český se neúčastní žádného nákupu, prodeje, směny ani jiných transakcí nabízených vámi nebo jinými uživateli Služeb. Obsah vytvořený vámi nebo jinými uživateli služby (oznámení, názory, nabídky atd.) Nepředstavuje nabídku nabízenou OBDeleven Český k uzavření transakce, nevytváří závazky ani jinak nezavazuje OBDeleven Český, který není a nemůže být považován za zprostředkovatele mezi vámi nebo jinými uživateli Služeb s ohledem na obsah vytvořený kterýmkoli uživatelem Služeb.
 8. 14. Vytvářením obsahu na webu a / nebo v aplikaci souhlasíte s dodržováním požadavků na takové akce, tj. Zveřejňování diskusí / komentářů ve správně vybrané kategorii, aby bylo možné okamžitě odstranit vaši irelevantní reklamu nebo jinak v rozporu s těchto Podmínek používání se zdrží jakýchkoli sdílení nepravdivých nebo zavádějících reklamních informací, které poskytují obchodní zboží nebo služby, které jsou v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy a etickými normami, nezákonné chování nebo transakce.
 9. Software a hardware
 1. Prostřednictvím služeb OBDeleven Český můžete zakoupit určitý hardware (zařízení OBDeleven, adaptér atd.) A software (mobilní aplikace OBDeleven, licence verze PRO atd.), Které vám umožní spustit diagnostiku systému, provést programování kódování) a monitorování vybrané vozidlo a pomocí dalších souvisejících funkcí. Hardware nabízený společností OBDeleven Český funguje pouze s mobilní aplikací OBDeleven.
 2. Seznam modelů vozidel kompatibilních s hardwarem a softwarem OBDeleven (seznam) je zveřejněn na webových stránkách a v aplikaci. OBDeleven Český zajišťuje, že nabízený software a hardware jsou kompatibilní s modely vozidel uvedenými v Seznamu, ale OBDeleven Český nepřebírá žádnou odpovědnost ani náhradu v jakékoli formě, pokud jste zakoupili toto zařízení, bez ohledu na to, zda není vhodné pro použití s ​​vozidlem modely, které nejsou na seznamu.
 3. Aplikace funguje se všemi mobilními zařízeními, která mají software Android 4.1 nebo novější, a využívá vzdálené databáze, proto použití služeb vyžaduje dobré připojení k internetu. Abyste mohli těžit z dobré kvality Služeb, musíte splnit podmínky nezbytné pro řádné fungování Služeb, jak je popsáno v těchto Podmínkách používání.
 4. OBDeleven Český by rád zdůraznil, že využitím internetového připojení požadovaného pro provoz Služeb je možné generovat dodatečné náklady na služby poskytovatele internetu. OBDeleven Český nenese odpovědnost za tyto náklady a není povinen vám je uhradit.
 5. Cena za hardware a software společnosti OBDeleven Český, postup vypořádání a doručení, podmínky vrácení zboží a další relevantní informace jsou popsány v oddílech pro objednání určitého vybavení na Webových stránkách a Aplikacích, a to i v podmínkách dodání a Podmínky vrácení a záruka.
 6. Pokud jste zakoupili nekvalitní hardware od OBDeleven Český, můžete jej vrátit a nahradit podobným produktem odpovídající kvality nebo získat zpět zaplacené peníze (použité kredity) za produkt nekvalitní. Software OBDeleven nelze vrátit ani vyměnit, ať už jej používáte nebo ne.
 1. Právní odpovědnost
 1. Používáním Služeb potvrzujete své povědomí a porozumění, že pomocí funkcí aplikace můžete ovlivnit elektronické a technické systémy vozidla. Veškerá odpovědnost a riziko jakýchkoli účinků na provoz vozidla v důsledku použití hardwaru a softwaru od OBDeleven Český, spočívá výhradně na vás.
 2. Hardware a software OBDeleven Český musíte používat zodpovědně a kriticky posoudit své znalosti programování vozidla (kódování). Používání funkcí aplikace může deaktivovat výchozí (tovární) nastavení vozidla a může přerušit provoz klíčových systémů, včetně brzd, bezpečnosti a dalších, v důsledku toho, že vozidlo může být nesprávné nebo nemůže být provozováno. Použití funkcí aplikace může zrušit platnost záruky vztahující se na vozidlo, jeho komponenty a samostatné systémy, a proto byste se měli ohledně platnosti záručních podmínek obrátit na zástupce výrobce vozidla. Nedoporučujeme vám používat funkce aplikace, pokud nemáte speciální znalosti programování (kódování) vozidla.
 3. Používání funkcí aplikace může způsobit poškození vašeho majetku, zdraví nebo života nebo jakékoli třetí straně. Nepoužívejte aplikaci, pokud nerozumíte, nepředpokládáte a / nebo si nepřejete zažít účinky, které mohou být způsobeny použitím určitých funkcí, mimo jiné včetně následujících:

– adaptace;

– Dlouhé kódování;

– Základní nastavení;

– přístup k bezpečnosti;

– kódování;

– kódování II;

– Dlouhé kódování;

– kódování subsystému;

– výstupní test;

– Kódování seznamu bran;

– Změna diagnostické služby.
24. OBDELEVEN ČESKÝ NENÍ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMĚ ODPOVĚDNÝ ZA ZTRÁTU MATERIÁLU NEBO MATERIÁLU ZPŮSOBENÉ NEBO MAJETKU, ZDRAVÍ NEBO ŽIVOTA TŘETÍCH STRAN ZPŮSOBENÝCH POUŽÍVÁNÍM IT PRODUKTŮ.

 1. OBDELEVEN ČESKÝ NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNOU PŘÍMOU NEBO NEPŘÍMOU ODPOVĚDNOST ZA ZÁRUKU VZTAHUJÍCÍ SE NA VOZIDLO, JEJÍ SYSTÉMY NEBO JEJÍ ČÁSTI NEBO ZA NEPLATNOST TÉTO ZÁRUKY, KTERÁ JE ZPŮSOBENÁ UŽIVATELEM.
 2. V každém případě je odpovědnost OBDeleven Český vyplývající ze Služeb nebo v souvislosti se Službami nebo těmito Podmínkami použití omezena na maximální částku, kterou jste zaplatili za používání služeb Voltas IT.
 3. OBDeleven Český vás pro vaši vlastní bezpečnost varuje před využíváním služeb za jízdy. OBDeleven Český nenese odpovědnost a nebude vás odškodňovat za škody vzniklé nedodržením tohoto ustanovení.
 4. Všechna ustanovení těchto Podmínek používání, bez ohledu na jejich jazyk, jsou pro vás závazná, pokud používáte IT služby OBDeleven Český, Voltas.
 5. Když přistupujete ke Službám jako uživatel, tyto Podmínky používání neomezují ani nezaručují vaše práva podle ustanovení platných zákonů.

Duševní vlastnictví

 1. OBDeleven Český si ponechá název a autorská práva (neomezená na území) na Web, jakož i na informace na nich poskytované, včetně (bez omezení) poskytování obsahu, obrázků, textu, jiné grafiky, fotografií a videí. Na stránce.
 2. Odkazy na stránky třetích stran, které nepatří do OBDeleven Český, mohou být zveřejněny na těchto Stránkách. Žádným způsobem nekontrolujeme webové stránky, jejichž odkazy jsou poskytovány, a nevyhodnocujeme obsah těchto webových stránek a nepřebíráme odpovědnost za obsah, použití nebo přístup k těmto webovým stránkám.

Závěrečná ustanovení

 1. Na vztah mezi vámi a OBDeleven Český vyplývající z používání služeb, který se řídí těmito podmínkami používání, se vztahují rumunské zákony.
 2. Jakékoli neshody mezi vámi a OBDeleven Český vyplývající z poskytování Služeb nebo těchto Podmínek používání budou vyřešeny jednáním a v případě, že nebude dosaženo dohody, budou spory řešeny rumunským soudem na základě sídla OBDeleven Český.
 3. OBDeleven Český může kdykoli postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z používání Služeb a těchto Podmínek používání jakékoli třetí straně bez předchozího upozornění.
 4. OBDeleven Český si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto Podmínky používání bez předchozího upozornění. Změny se projeví, jakmile budou zveřejněny na webu.
 5. OBDeleven Český není přímo ani nepřímo odpovědný za osobní údaje poskytované uživateli stránek obdeleven-diagnostika.cz ani za jakýkoli druh informací vytvořených v rámci aplikace OBDeleven a na webu obdeleven.com.

ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

 1. CENY JSOU KONEČNÉ A U NÁKUPNÝCH PRODUKTŮ JE VYDÁVÁNA FAKTURA.
 2. Objednávky jsou zasílány kurýrem, DPD s doručením domů do 24-48 hodin.

ZÁRUKA

 1. Záruka na výrobek se prokazuje na faktuře a daňovém dokladu / potvrzení. Nahrazují záruku, pokud produkty nejsou doprovázeny speciální zárukou výrobce.
 2. Produkty zakoupené na tomto webu těží z obvyklé záruky poskytované každým výrobcem.
 3. Záruka je nabízena pouze v případě, že výrobky mají kompletní záruční plomby, pokud nejsou výrobky poškozeny, nejsou po nich stopy po úderech ani stopy po kapalině. zasláno. faktura, poznámka o zjištění závady), protože jejich instalace zahrnuje odborné znalosti. Za účelem změny nebo opravy produktů je nutné předložit nákupní fakturu. V případě vrácení nákladů na dopravu vadných produktů, od vás do OBDeleven Shop, ponesete vy a jejich vrácení vám ponese my.
 4. Vyhrazujeme si právo provádět změny a aktualizace těchto podmínek a cen bez předchozího upozornění a bez uvedení důvodů. Proto si prosím přečtěte podmínky vždy, když si chcete u nás koupit produkty.
 5. Zákazníci mají příležitost k výměně nebo vrácení a za produkty zakoupené za maximálně 10 dní dostávají kompenzaci. Výrobky musí být nepoužité, v bezvadném stavu a v původním obalu. NÁVRATNÉ PRODUKTY, KTERÉ ODPOVÍDAJÍ ZÁRUČNÍM PODMÍNKÁM, SE VRÁTÍ NEJRYCHLE (max. KAŽDÝ NEZNAMENANÝ BALÍČEK, KTERÝ NÁM ODESLÁTE S PLATBOU V CÍLE, BUDE ODMÍTNUTO. V případě nezveřejněné objednávky od kurýrní společnosti nebo pošty si OBDeleven Shop vyhrazuje právo ukončit spolupráci a požadovat náhradu. Jakýkoli konflikt mezi OBDeleven Shop a jeho zákazníky bude vyřešen smírně.

POUŽITÍ WEBU:

 1. Přístup, návštěva, používání nebo nákup produktů a služeb prezentovaných na webových stránkách https: // www. obdeleven-diagnostika.cz znamená souhlas s těmito podmínkami.
 2. Registrace jako uživatele tohoto webu představuje váš implicitní souhlas ohledně přijímání elektronických zpráv týkajících se prodávaných produktů.

REKLAMAČNÍ ŘÁD:

Vrácení zboží provádí výhradně kurýr DPD s nulovou refundací a hradí ho vracející se osoba (kupující).

Je specifikováno později (po obdržení a ověření vráceného produktu) na e-mailovou adresu contact@obdeleven-diagnostika.cz – IBAN účet a jméno držitele pro vrácení hodnoty produktu.

Produkt musí být vrácen v původním stavu, v jakém byl prodán, bez vad, stop po použití nebo poškození mechanické, chemické nebo elektrické povahy. V opačném případě se domníváme, že souhlasíte s zadržením částky 20% hodnoty produktu (uvedení do původního stavu), rozdíl se vrátí na bankovní účet kupujícího.

Pokud však kupující s tímto právním postupem nesouhlasí, je produkt odeslán zpět kupujícímu a akce vrácení zboží je považována za zrušenou, přičemž produkt zůstává majetkem kupujícího.